top of page

Butikspolicy

Policy för personuppgiftshantering för webbplats.


Annelundstrailers tar hanteringen av personuppgifter på största allvar och därför vill vi även dela med oss om hur vi hanterar era personuppgifter.

Tänk på att kompletterande information och förtydliganden kan finnas.


Anledning till att vi samlar in personuppgifter:

Det gör vi för att kunna leverera våra tjänster till våra kunder och regelbunden relevant information om våra tjänster via mail. Vi behöver kontaktuppgifter för att veta vem som äger vilken tjänst och vart vi skall skicka fakturor.

Vi skickar även ut ett nyhetsbrev ibland med uppdateringar om vad vi gör för förändringar och förbättringar i våra tjänster och sätt att arbeta.

Uppgifterna används också för att kunna leverera våra olika tjänster.

Vilka personuppgifter samlas in:
Det rör sig om sådan uppgift som behövs för att uppfylla de ändamålen för
insamlingen Tex. Namn, mail, telefonnummer, adresser och IP-nummer.


Personuppgiftsansvarig:

Annelundstrailers AB
www.annelundstrailers.com
Tele: 0723581144

info@annelundstrailers.se
Annelunds gård
312 91 Laholm

Ni har alltid rätt att ställa frågor och klagomål även till tillsynsmyndigheten.


Från vilka källor samlar vi in information:
Annelundstrailers samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du kontaktar oss via e-post, kontaktformulär, besöker vår hemsida och/ eller när du lägger en order hos oss.

Rättighet till tillgång, ändring och radering:


Ni kan när som helst kontakta oss för att ändra era uppgifter. Vi kan göra detta utan onödig fördröjning om det är möjligt utan att bryta mot gällande lagar.
Ni kan också få tillgång till era personuppgifter på begäran.
Ni kan ta tillbaka ev. samtycke till insamling och, om inga lagliga hinder finns, få era
uppgifter raderade.

Personuppgiftsincident:

Personuppgiftsincidenter skall om den medför risk för de registrerades
rättigheter och friheter rapporteras till reglerande myndighet utan onödigt
dröjsmål, och senast inom 72 timmar samt att vi skall informera de registrerade
om det finns stor risk att deras rättigheter och friheter kan påverkas.

Ändringar av denna policy

Denna policy kan komma att uppdateras så att den blir tydligare, följer lag och praxis
efter hand den utvecklas och svarar på fler frågor runt hur vi jobbar med att skydda
dina personuppgifter.

Payment Methods
bottom of page